10,000 تومان

نوشابه انرژی زا تی رکس حجم ۲۵۰ میلی لیتر

 

پاستیل ستاره دکتر بن

 

غذای کمکی هشت غله همراه با پنیر و شیره انگور با شیر هیروبیبی Hero Baby

 

غذای کمکی شیر گندم هروبیبی Hero Baby

 

غذای کمکی هشت غله و میوه با شیر هروبیبی Hero Baby