26,500 تومان

سبزی نعناع خشک بالسی ۱۸۰ گرمی

  27,000 تومان

سبزی شوید خشک بالسی ۱۸۰ گرمی

  11,000 تومان

غنچه گل سرخ خشک شده بالسی ۱۵ گرمی

 

پودر گل سرخ

  15,000 تومان

پودره زردچوبه بالسی بسته 50 گرمی

  16,000 تومان

پودر سماق بالسی بسته 50گرمی

  14,500 تومان

پودر آویشن بالسی بسته 50 گرمی

  14,000 تومان

پودر سیر بالسی بسته 50 گرمی

  14,500 تومان

پودر فلفل قرمز بالسی بسته 50 گرمی

  16,500 تومان

پودر فلفل سیاه بالسی بسته 50گرمی

  18,000 تومان

پودر زنجبیل بالسی بسته 50 گرمی

  16,500 تومان

پودر دارچین بالسی بسته 50 گرمی

  14,500 تومان

پودر لیمو عمانی بالسی بسته 50 گرم