چاشنی و افزودنی

20,500 تومان

سبزی نعناع خشک بالسی ۱۸۰ گرمی

20,500 تومان

سبزی شوید خشک بالسی ۱۸۰ گرمی

11,000 تومان

غنچه گل سرخ خشک شده بالسی ۱۵ گرمی

14,500 تومان

پودر گل سرخ

15,000 تومان

پودره زردچوبه بالسی بسته 50 گرمی

14,500 تومان

پودر سماق بالسی بسته 50گرمی

14,500 تومان

پودر آویشن بالسی بسته 50 گرمی

14,000 تومان

پودر سیر بالسی بسته 50 گرمی

14,500 تومان

پودر فلفل قرمز بالسی بسته 50 گرمی

14,500 تومان

پودر فلفل سیاه بالسی بسته 50گرمی

15,000 تومان

پودر زنجبیل بالسی بسته 50 گرمی

14,500 تومان

پودر دارچین بالسی بسته 50 گرمی

12,500 تومان

پودر لیمو عمانی بالسی بسته 50 گرم