150,000 تومان

خمیر دندان پمپی سیگنال مدلPROTECTION CARIES

  75,000 تومان

خمیردندان الماس کلوزآپ با تکنولژی پرتوآبی

  220,000 تومان

خمیردندان سنسوداین مدل pro szkiwo حجم 75 میلی لیتر

  11,600 تومان

خمیر دندان کودک ایروکس با طمع موز

  14,000 تومان

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot حجم 125 گرم

  17,000 تومان

خمیر دندان کلوز آپ سری Icy Fresh مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

  17,000 تومان

خمیر دندان سیگنال سری Cavity Fighter مدل Apple حجم 100 میلی لیتر

  17,000 تومان

خمیر دندان سیگنال سری Cavity Fighter مدل Herbal Extract حجم 100 میلی لیتر

  90,000 تومان

خمیر دندان سیگنال مدل White Now حجم 75 میلی لیتر

  160,000 تومان

خمیر دندان سنسوداین سری Repair & Protect مدل Extra Fresh حجم 75 میلی لیتر

  140,000 تومان

خمیر دندان سنسوداین مدل RAPID RELIEF حجم 75 میلی لیتر

  191,000 تومان

خمیر دندان سفید کننده و ترمیم کننده سنسوداین مدل Repair And Protect حجم 75 میلی لیتر

  43,000 تومان

خمیر دندان مکس فرش کلگیت 100 میلی لیتر