21,500 تومان

دهان شویه بنسر مدل Charcoal حجم 400 میلی لیتر

  21,500 تومان

دهان شویه بنسر مدل Total Care حجم 400 میلی لیتر

  33,500 تومان

دهان شویه میسویک مدل Sensitive Care آبی حجم 400 میلی لیتر

  18,000 تومان

مسواک ریجوی با برس متوسط

  29,000 تومان

مسواک بچه متوسط دنتوسان

  29,000 تومان

مسواک دنتوسان مدل multiaction با برس متوسط

  19,000 تومان

مسواک اسپارکل مدل S4 با برس نرم

  29,000 تومان

مسواک اسپارکل مدل S9 با برس متوسط

  34,000 تومان

مسواک اسپارکل مدل S20 با برس متوسط

  150,000 تومان

خمیر دندان پمپی سیگنال مدلPROTECTION CARIES

  75,000 تومان

خمیردندان الماس کلوزآپ با تکنولژی پرتوآبی

  140,000 تومان

پک دوتایی مسواک متوسط اورال بی

  24,000 تومان

خمیر دندان کلوز آپ سری Ever Fresh مدل Red Hot حجم 125 گرم

  24,000 تومان

خمیر دندان کلوز آپ سری Icy Fresh مدل Winter Blast حجم 125 میلی لیتر

  24,000 تومان

خمیر دندان سیگنال سری Cavity Fighter مدل Apple حجم 100 میلی لیتر

  24,000 تومان

خمیر دندان سیگنال سری Cavity Fighter مدل Herbal Extract حجم 100 میلی لیتر